Loks
I didn’t slap you, I high fived your face.


Виддер: Loki
Название: Lonely Souls
Песня: Lonely Souls
Исполнитель: Unkle
Предупреждения: нет
Категория: general
Персонажи: Sam, Dean
Саммари: "God knows you're lonely souls"
Время: 3:50
Размер: 119 MB
Links: на моем дайри

@темы: Supernatural