Loks
I didn’t slap you, I high fived your face.


Виддер: Loki
Название: We Are Infinite
Песня: Last Song
Исполнитель: Gackt
Предупреждения: нет
Категория: general
Персонажи: Дин, Сэм
Саммари: "And in that moment, i swear we were infinite."
Время: 3:57
Размер: 108 MB
Links: на моем дайри

@темы: Supernatural