Loks
I didn’t slap you, I high fived your face.


Виддер: Loki
Название: Heroes (Aren't Meant To Survive)
Песня: Heroes
Исполнитель: Mika
Предупреждения: нет
Категория: general/themed montage
Персонажи: Dean & Sam
Саммари: "Last words? - I think I'm good. - Yeah, me too." 5x10.
Время: 3:22
Размер: 126 MB
Links: на моем дайри

@темы: Supernatural